ข้อกำหนดใหม่ของ Thailand Pass

ข้อกำหนดใหม่ของ Thailand Pass

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 688 view
ระบบ Thailand Pass เปิดให้ลงทะเบียนภายใต้ข้อกำหนดใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
1. เตรียมตัวล่วงหน้าอย่างน้อย 7-10 วัน

2. ซื้อตั๋วเครื่องบิน (ไม่ควรบินวันจันทร์หรือวันอังคาร เพราะสถานที่ตรวจโควิดมักจะปิดในวันเสาร์และวันอาทิตย์)

3. สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว
- จองโรงแรมกักตัว 1 คืน / รายชื่อโรงแรม
- ค่าโรงแรมจะรวมรถรับจากสนามบิน การตรวจโควิดแบบ PCR 1 ครั้ง ค่าอาหาร และชุดตรวจ ATK 1 ชุด ซึ่งเรียกว่า Test & Go package
- ทำการตรวจโควิดด้วยชุดตรวจ ATK ด้วยตนเองในวันที่ 5 ที่เดินทางถึงประเทศไทย และรายงานผลผ่านทาง MorChana App
- ทั้งนี้ การจองโรงแรมที่ไม่ใช่ Test & Go package จะไม่ได้รับอนุมัติ Thailand Pass

4. สำหรับคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดยังไม่ครบ และคนที่เคยติดโควิดแต่ไม่มีเอกสารยืนยันว่าหายแล้ว
- จองโรงแรมกักตัว 7-10 คืน / รายชื่อโรงแรม
- ค่าโรงแรมจะรวมรถรับจากสนามบิน การตรวจโควิดแบบ PCR 2 ครั้ง และอาหาร 3 มื้อ ซึ่งเรียกว่า Alternative Quarantine (AQ) package
- ทั้งนี้ การจองโรงแรมที่ไม่ใช่ AQ package จะไม่ได้รับอนุมัติ Thailand Pass

5. ลงทะเบียนกับระบบ Thailand Pass โดยเข้าไปที่ https://tp.consular.go.th โดยเลือกโปรตุเกสเป็นประเทศที่จะออกเดินทาง ทั้งนี้ ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเดินทาง ซึ่งผู้ลงทะเบียนจะได้รับ Thailand Pass QR code ทางอีเมล์ก่อนวันเดินทาง

6. สำหรับผู้ที่จะเดินทางถึงประเทศไทยก่อนเวลา 00.01 น. ของวันที่ 7 มีนาคม 2565 ยังคงต้องจองที่พัก 2 วัน และตรวจโควิดแบบ PCR 2 ครั้ง ในวันที่ 1 และวันที่ 5 ตามข้อกำหนดเดิม

7. เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนเพื่อขอรับ Thailand Pass มีดังนี้
- ตั๋วเครื่องบิน
- หน้าหนังสือเดินทาง
- ใบจองโรงแรม
- ใบนัดฉีดวัคซีน
- ใบรับรองการฉีดวัคซีน

8. นัดตรวจโควิดแบบ PCR โดยผลตรวจต้องมีอายุ 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง เช่น บินวันพุธ ต้องตรวจวันจันทร์ และรับผลตรวจวันอังคาร

9. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ/MorChana” ลงในโทรศัพท์ของท่าน และทำการลงทะเบียนเพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่สายการบินในระหว่างการเช็คอิน สำหรับผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ ขอให้ติดต่อมาทาง Inbox

10. เอกสารที่ต้องใช้ในวันเดินทางซึ่งเอกสารทั้งหมดต้องพิมพ์ออกมาสำหรับไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจตั้งแต่การเช็คอินที่ท่าอากาศยานลิสบอน/ปอร์โต การแวะเปลี่ยนเครื่องบินที่ประเทศต่างๆ จนถึงการผ่านขั้นตอนการเข้าเมืองที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือท่าอากาศยานภูเก็ต
- หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
- Thailand Pass QR code
- ใบแสดงผลตรวจโควิดแบบ PCR
- ใบนัดฉีดวัคซีน
- ใบรับรองการฉีดวัคซีน
- ตั๋วเครื่องบิน
- หน้าจอ หมอชนะ แอปพลิเคชัน

11. สำหรับผู้ที่จองโรงแรมและ/หรือลงทะเบียน Thailand Pass เองไม่ได้ ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ทาง inbox หรืออีเมล์ [email protected]

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ