ไม่พบข้อมูล
ข่าวเด่น/Top Stories ดูทั้งหมด
คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติเยือนโปรตุเกส
สถานเอกอัครราชทูตให้การต้อนรับคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาตินำโดยนายสรนิต ศีลธรรม ประธานคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติเยือนโปรตุเกส เพื่อเข้าร่วมงาน Web Summit และพบหารือหน่วยงานนวัตกรรมโปรตุเกส ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2565
ดูทั้งหมด