ไม่พบข้อมูล
ข่าวเด่น/Top Stories ดูทั้งหมด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน ดำเนินกิจกรรรมจิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน ดำเนินกิจกรรรมจิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ดูทั้งหมด

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน

Picture1

ที่ตั้ง: Rua de Alcolena 12, Restelo, 1400-005, Lisboa, PORTUGAL

Office Hour: Monday-Friday 09.00 - 12.30 hrs./ 13.30 - 17.00 hrs.

Visa and Consular Section: 09.30 - 12.00 hrs. - submission of applications      
                                            14.00 - 16.30 hrs. - collection of documents 

Tel. (+351) 21 301 4848
Emergency (+351) 968 771 843
VOIP: 541502,541503
Fax. (+351) 21 301 8181

Email: [email protected] (for consular matter)
           [email protected] (for E-visa)
[email protected] (for general inquiry)

Website: http://www.lisbon.thaiembassy.org/
Facebook: http://www.facebook.com/rte.lisbon

ไม่พบข้อมูล