สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน (Lisbon)

รายละเอียดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน
(Lisbon)

ที่ตั้ง

Rua de Alcolena 12,Restelo, 1400-005, Lisboa, PORTUGAL

วันที่ทำการ

Monday - Friday 09.00 - 12.30 hrs. and 13.30 - 17.00 hrs.

เวลาทำการของวีซ่า

09.30 - 11.30 hrs. and 13.30 - 16.30 hrs.

เบอร์ติดต่อ

(351) 21 301 4848 VOIP: 541501,541502,541503

แฟ็กซ์

(351) 21 301 8181

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)

-

Minister Counsellor
(Minister Counsellor)

- นางสาวสุภาพรรณ เตียพิริยะกิจ
(MISS SUPAPAN TIAPIRIYAKIJ)

Counsellor
(Counsellor)

- นายธนภูมิ ลีลาภรณ์
(MR. TANAPHUM LEELAPORN)

Second Secretary
(Second Secretary)

- นางสาวเจียระไน นาคประสิทธิ์
(MISS JEARANAI NAKPRASIT)