สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน (Lisbon)

รายละเอียดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน


(Lisbon)

ที่ตั้ง

Rua de Alcolena 12,Restelo, 1400-005, Lisboa, PORTUGAL

วันที่ทำการ

Monday - Friday 09.00 - 12.30 hrs. and 13.30 - 17.00 hrs.

เวลาทำการของวีซ่า

09.30 - 11.30 hrs. and 13.30 - 16.30 hrs.

เบอร์ติดต่อ

(351) 21 301 4848<br>VOIP: 541501,541502,541503

แฟ็กซ์

(351) 21 301 8181

อีเมล

thai.lis@mail.telepac.pt,thaiembassy.lis@mfa.mail.go.th

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)

- นางครองขนิษฐ รักษ์เจริญ
(MRS. KRONGKANIT RAKCHAROEN)

Minister Counsellor
(Minister Counsellor)

- นายกิตติพจน์ หงษ์สมบัติ
(MR. KITTIPOD HONGSOMBUD)

Counsellor
(Counsellor)

- นางสาวสุภามาศ ยุนยะสิทธิ์
(MISS SUPAMAS YUNYASIT)

Second Secretary
(Second Secretary)

- นายอมรศักดิ์ พะระรามันห์
(MR. AMONSAK PARARAMAN)