กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

17 ก.ย. 2563

281 view

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 เอกอัครราชทูตครองขนิษฐ รักษ์เจริญ นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ คู่สมรส เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และผู้แทนชุมชนไทยในโปรตุเกสถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์วัดสุเมธารม เมือง Ericeira และร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาโดยการปรับภูมิทัศน์วัดสุเมธารม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ