ไทยและโปรตุเกสเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา และส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรรม

ไทยและโปรตุเกสเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา และส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรรม

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ม.ค. 2567

| 258 view

เมื่อวันที่ 10 ม.คฺ 2567 นางครองขนิษฐ รักษ์เจริญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน พบหารือกับ Ms. Ana Fernandes, President of Board of Directors, Instituto da Cooperação da Lingua (Camões) กระทรวงการต่างประเทศโปรตุเกส


ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางในการเสริมสร้างและขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาระหว่างกัน และการริเริ่มดำเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระดับไตรภาคีระหว่างไทย โปรตุเกส และติมอร์-เลสเต ในสาขาที่ไทยกับโปรตุเกสมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นการติดตามผลการหารือระหว่างนางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับ Ms. Fernandes เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2566

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ และ President of Camões เห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรมให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาโปรตุเกสในมหาวิทยาลัยของไทย และการเผยแพร่วัฒนธรรมโปรตุเกส

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ