เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอนเดินทางไปราชการที่เมือง Porto สาธารณรัฐโปรตุเกส

เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอนเดินทางไปราชการที่เมือง Porto สาธารณรัฐโปรตุเกส

6 ต.ค. 2563

257 view
ระหว่างวันที่ 28- 30 กันยายน 2563 นางครองขนิษฐ รักษ์เจริญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอนเดินทางไปราชการที่เมือง Porto เพื่อตรวจเยี่ยมสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเมืองปอร์ตู พบปะชุมชนไทย และหารือกับภาคเอกชนเมืองปอร์ตู โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับ Dr. Nuno Luis Cameira de Sousa Botelhoประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมปอร์ตู และ Dr. Valdemar Gonçalves ประธานสโมสรโรตารีปอร์ตูฝั่งตะวันตก เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมการค้าการลงทุน โดยทั้งสองฝ่ายแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนของทั้งสองประเทศมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
 
นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตยังได้พบหารือกับ Dr. Antonio De Sousa Pereira อธิการบดีมหาวิทยาลัยปอร์ตู และนาย Ricardo Quintela ผู้แทนโรงเรียนสอนมวยไทยและศิลปะป้องกันตัว Norte Forte เกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยปอร์ตูกับมหาวิทยาลัยในไทย และการส่งเสริมความนิยมกีฬามวยไทยในปอร์ตู
 
เอกอัครราชทูตได้เยี่ยมชมกิจการร้านอาหารของคนไทย 2 แห่ง ได้แก่ ร้าน Thailander เมืองปอร์ตู ซึ่งเป็นร้านอาหารไทยที่มีคนไทยเป็นเจ้าของในปอร์ตู และร้านเก่าแก่ Supatra Thai Restaurant ที่เมือง Bombarral ที่มีคุณสุภัทราผู้บุกเบิกอาหารไทยรุ่นแรกในโปรตุเกสเป็นเจ้าของ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ