เอกอัครราชทูตตรวจเยี่ยมการให้บริการกงสุลสัญจรที่เมือง Brejão (São Teotónio)

เอกอัครราชทูตตรวจเยี่ยมการให้บริการกงสุลสัญจรที่เมือง Brejão (São Teotónio)

27 พ.ค. 2564

119 view

วันเสาร์ที่ 22 และวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมือง Brejão (São Teotónio) สำหรับชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในเขต Odemira และบริเวณใกล้เคียง โดยมีผู้มารับบริการ (1) ทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) ทั้งแบบ 5 ปี และแบบใหม่ซึ่งมีอายุ 10 ปี (2) รับรองเอกสาร และ (3) ขอรับคำแนะนำด้านกงสุล

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตครองขนิษฐ รักษ์เจริญ ได้มาตรวจเยี่ยมการให้บริการฯ ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ