เอกอัครรราชทูตยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีโปรตุเกส

เอกอัครรราชทูตยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีโปรตุเกส

6 ต.ค. 2563

362 view

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เอกอัครรราชทูตครองขนิษฐ รักษ์เจริญ ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อ ฯพณฯ นายมาร์เซลู เรแบลู ดือ โซซา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำสาธารณรัฐโปรตุเกส ณ ทำเนียบประธานาธิบดี กรุงลิสบอน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ