สถานเอกอัครราชทูตประกาศรับสมัครผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

สถานเอกอัครราชทูตประกาศรับสมัครผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ม.ค. 2567

| 215 view

สถานเอกอัครราชทูตประกาศรับสมัครผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมืองจำนวน 1 อัตรา

ท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ตามเอกสารดังแนบ ช่วงระยะเวลาการเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 22 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2567 โดยสามารถกรอกและนำส่งแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในประกาศถึง Royal Thai Embassy, Rua de Alcolena 12, Reselo, Lisbon 14000-005 หรือส่งเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF มายังที่อยู่อีเมล์ e-mail: [email protected] จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

Application_Form.doc