วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ก.ย. 2566

| 129 view

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 นางครองขนิษฐ รักษ์เจริญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และการลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ