วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2566

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ธ.ค. 2566

| 191 view

เอกอัครราชทูตครองขนิษฐ รักษ์เจริญ นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ถวายบังคม และวางพวงมาลา ต่อหน้าแท่นบูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องทองน้อยและพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2566

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ