วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2566

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ธ.ค. 2566

| 262 view

เอกอัครราชทูตครองขนิษฐ รักษ์เจริญ นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ถวายบังคม และวางพวงมาลา ต่อหน้าแท่นบูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องทองน้อยและพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2566

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ