วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2565

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ธ.ค. 2565

| 317 view
เอกอัครราชทูตครองขนิษฐ รักษ์เจริญ นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ถวายบังคมต่อหน้าแท่นบูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องทองน้อยและพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2565
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ