พระสงฆ์ไทยมาเยือนกรุงลิสบอน

พระสงฆ์ไทยมาเยือนกรุงลิสบอน

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ก.ค. 2565

| 360 view
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นิมนต์พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท จากจากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง) ซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม Social Media as a Space for Dialogue Program for the Asia Region ณ กรุงลิสบอน มาเจริญพระพุทธมนต์และแสดงธรรมบรรยาย​ เรื่อง​ "การมองโลกแบบแว่นเขียว" เพื่อให้ข้อคิด มุมมองในการปรับวิธีคิดและให้กำลังใจแก่ชาวไทยที่อยู่ไกลบ้าน​

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตครองขนิษฐ รักษ์เจริญ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และชุมชนชาวไทยในกรุงลิสบอนและเมืองใกล้เคียง ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ