ด่วน! การเดินทางเข้าประเทศไทย

ด่วน! การเดินทางเข้าประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 447 view
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนากลายพันธ์ที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น รัฐบาลไทยได้ปิดระบบลงทะเบียนThailand Pass สำหรับการเข้าประเทศไทย แบบ Test & Go ทั้งหมด และการเข้าประเทศไทยแบบ Sandbox ยกเว้น จังหวัดภูเก็ต (เป็นการชั่วคราว) จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
🔺 "ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว" จะต้องปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้
1️⃣ คนที่ลงทะเบียนแล้วและได้รับอนุมัติสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามมาตรการที่ได้รับอนุมัติ
2️⃣ ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว และกำลังรอการพิจารณาขอให้รอการพิจารณา Thailand Pass QR Code หากได้รับอนุมัติจะเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามมาตรการที่ได้รับอนุมัติ
3️⃣ ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบการกักตัว (AQ) และรูปแบบ Sandbox ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสามารถลงทะเบียนได้ตามปกติ
4️⃣ ผู้เดินทางที่มีกำหนดจะเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ Test & Go และ Sandbox จะต้องเข้ารับการตรวจเชื้อครั้งที่ 2 โดยวิธี RT-PCR (จากเดิม ATK) ณ สถานที่ที่ทางราชการกำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
สำหรับคนไทยในโปรปรตุเกสที่จะเดินทางกลับประเทศไทยมี 2 ทางเลือก คือ
1. เดินทางไปกรุงเทพมหานคร โดยเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา 7 วัน (กรณีฉีดวัคซีนครบ) หรือ 10 วัน (กรณียังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดไม่ครบ) ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับภูมิลำเนา 
หรือ
2. เดินทางไปจังหวัดภูเก็ต โดยเข้าร่วมโครงการ Phuket Sandbox และพำนักที่โรงแรมที่รัฐบาลกำหนดเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับภูมิลำเนา
โดยที่ทางเลือกทั้ง 2 ข้อ มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแนะนำให้ผู้ที่ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางกลับประเทศไทยในขณะนี้ พิจารณาเลื่อนการเดินทางออกไปก่อน จนกว่ารัฐบาลไทยจะผ่อนคลายข้อกำหนดในการเดินทางเข้าประเทศไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ