งาน Diplomatic Bazaar 2022

งาน Diplomatic Bazaar 2022

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ธ.ค. 2565

| 313 view

สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมกิจกรรมออกร้าน Diplomatic Bazaar โดยนำเอาสินค้าไทยหลากหลายประเภทมาจำหน่ายให้เแก่ผู้เข้าร่วมงานเพื่อการกุศล ณ ศูนย์การประชุม Centro de Congressos de Lisbon กรุงลิสบอน ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2565 โดยในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ประธานาธิบดีโปรตุเกสได้มาเยี่ยมชมงานและแวะเยี่ยมร้านของสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ