งานเทศกาลภาพยนตร์สยองขวัญกรุงลิสบอน 2566

งานเทศกาลภาพยนตร์สยองขวัญกรุงลิสบอน 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ก.ย. 2566

| 292 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอนสนับสนุนการนำภาพยนตร์ไทยมาฉายในงานเทศกาลภาพยนตร์สยองขวัญกรุงลิสบอน MOTELX ครั้งที่ 17
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 นางครองขนิษฐ รักษ์เจริญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอนและนาย Pedro Souto ผู้อำนวยการเทศกาล ร่วมกล่าวต้อนรับแฟนภาพยนตร์สยองขวัญที่เข้ารับชมภาพยนตร์ไทยเรื่อง "บ้านเช่าบูชายัญ" หรือ "Home for Rent" ในรอบปฐมทัศน์ โดยเอกอัครราชทูตได้แสดงความขอบคุณคณะกรรมการ MOTELX ที่คัดเลือกภาพยนตร์ไทยคุณภาพมาให้สาธารณชนโปรตุเกสได้รับชมทุกปีตั้งแต่ปี 2551 และขอเน้นย้ำที่จะร่วมมือกับ MOTELX ต่อไปในอนาคต

ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำอาหารว่างไทยและสินค้าไทย โดยเฉพาะสินค้าอาหารมาให้ผู้เข้ารับชมภาพยนตร์ไทยและผู้เข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์ได้ลองรับประทาน รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ www.sawasdeeportugal.com ที่เป็นแหล่งข้อมูลของวัฒนธรรมไทยในโปรตุเกส

ภาพยนตร์ไทยเรื่อง บ้านเช่าบูชายัญ ได้รับการตอบรับที่ดีจากคอภาพยนตร์สยองขวัญในโปรตุเกส โดยมีอัตราการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ครบทุกที่นั่ง และมีผู้ผิดหวังไม่สามารถซื้อบัตรเข้าชมภาพยนตร์ได้เป็นจำนวนมาก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ