งานบุญกฐินสามัคคี ณ วัดสุเมธาราม เมือง Ericeira วันที่ 16 ตุลาคม 2565

งานบุญกฐินสามัคคี ณ วัดสุเมธาราม เมือง Ericeira วันที่ 16 ตุลาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ต.ค. 2565

| 372 view
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนขาวไทยในโปรตุเกสและครอบครัวร่วมงานบุญกฐินสามัคคีซึ่งจะทอดถวาย ณ วัดสุเมธาราม เมือง Ericeira ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 โดยมีกำหนดการดังนี้

0900 น.   พุทธศาสนิกชนเดินทางถึงวัดสุเมธาราม
1000 น.   เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
              เอกอัครราชทูตฯ กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล 5   อาราธนาพระปริต
              พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
1030 น.   พุทธศาสนิกชนร่วมกันใส่บาตรและประเคนภัตตาหารแด่พระสงฆ์
1100 น.   พุทธศาสนิกชนรับประทานอาหารกลางวัน
1200 น.   เอกอัครราชทูตฯ ถวายผ้ากฐิน
1230 น.   อาราธนาเทศน์
              การแสดงพระธรรมเทศนา

              ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญในวันงานหรือแจ้งความประสงค์ร่วมทำบุญผ่านผู้ประสานงานหรือผ่านสถานเอกอัครราชทูตฯ ทาง inbox หรือทางอีเมล์ [email protected]

รายชื่อของผู้ประสานงานในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ช่วยรวบรวมเงินทำบุญ
1. สมาคมนวดไทยในโปรตุเกส คุณเหมียว โทร 963 268 856
2. คุณจีน่า ร้านอินเตอร์ไทย โทร 932 672 738
3. คุณอุ้ย โทร 936 258 563
ภาคใต้
1. คุณวรพล นามแสงกลาง Haygrove Farm โทร 920 259 827
2. คุณถาวร ยางนอก โทร 920 157 706
3. คุณปิติ เทพวงศ์ โทร 914 118 720
4. คุณสุจิตรา (เปรี้ยว) จันทรักษ์ ร้านตำรับไทย โทร. 938 305 782
ภาคกลาง
1. คุณศรชัย อุดมบัว โทร 920 520 763
2. คุณกฤษกร (ไกรทอง) ชนะแสบง โทร 920 445 583

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ