งานกฐินสามัคคี 2565 ที่วัดสุเมธาราม เมือง Ericeira

งานกฐินสามัคคี 2565 ที่วัดสุเมธาราม เมือง Ericeira

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 พ.ย. 2565

| 39 view
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 เอกอัครราชทูตครองขนิษฐ รักษ์เจริญ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวไทยในโปรตุเกส ร่วมกันทำบุญกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดสุเมธาราม เมือง Ericeira โดยมียอดเงินบริจาคสมทบกองกฐินรวมทั้งสิ้น 31,300 ยูโร (1,158,100 บาท)

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านทั้งที่อยู่ในประเทศโปรตุเกส ประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ ที่ได้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบกองกฐินเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนามา ณ โอกาสนี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ