คำแนะนำในการเดินทางกลับประเทศไทยภายใต้ข้อกำหนดใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565

คำแนะนำในการเดินทางกลับประเทศไทยภายใต้ข้อกำหนดใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 เม.ย. 2565

| 320 view
คำแนะนำในการเดินทางกลับประเทศไทยภายใต้ข้อกำหนดใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป คนไทยที่เดินทางกลับประเทศไทยไม่ต้องมีผลตรวจโควิดแบบ PCR ภายใน 72 ชั่วโมง อย่างไรก็ดี ขอให้ตรวจสอบกับสายการบินที่จะเดินทางและประเทศที่ท่านจะแวะเปลี่ยนเครื่องบินด้วยว่า ยังคงต้องการผลตรวจ PCR หรือไม่

1. เตรียมตัวล่วงหน้าอย่างน้อย 7-10 วัน

2. ซื้อตั๋วเครื่องบิน

3. สำหรับ
- คนที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว
- คนที่ฉีดวัคซีนครบแล้วแต่มาติดโควิดทีหลังและมีใบรับรองว่าหายป่วยจากโควิดแล้ว
- คนที่ติดโควิดซึ่งได้รับวัคซีน 1 เข็มหลังจากติดโควิด และมีใบรับรองว่าหายป่วยจากโควิดแล้ว
ขอให้จองโรงแรมกักตัว 1 คืน / รายชื่อโรงแรม
- ค่าโรงแรมจะรวมรถรับจากสนามบิน การตรวจโควิดแบบ PCR 1 ครั้ง ค่าอาหาร และชุดตรวจ ATK 1 ชุด ซึ่งเรียกว่า Test & Go package
- ทำการตรวจโควิดด้วยชุดตรวจ ATK ด้วยตนเองในวันที่ 5 ที่เดินทางถึงประเทศไทย และรายงานผลผ่านทาง MorChana App
- ทั้งนี้ การจองโรงแรมที่ไม่ใช่ Test & Go package จะไม่ได้รับอนุมัติ Thailand Pass

4. สำหรับ
- คนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน
- คนฉีดวัคซีนยังไม่ครบ - คนที่เคยติดโควิดแต่ไม่มีเอกสารยืนยันว่าหายป่วยจากโควิดแล้ว
- คนที่เคยติดโควิดแต่ยังไม่ได้รับวัคซีนอีก 1 เข็ม
ขอให้จองโรงแรมกักตัว 5 คืน / รายชื่อโรงแรม
- ค่าโรงแรมจะรวมรถรับจากสนามบิน การตรวจโควิดแบบ PCR 2 ครั้ง และอาหาร 3 มื้อ ซึ่งเรียกว่า Alternative Quarantine (AQ) package
- ทั้งนี้ การจองโรงแรมที่ไม่ใช่ AQ package จะไม่ได้รับอนุมัติ Thailand Pass

5. ลงทะเบียนกับระบบ Thailand Pass โดยเข้าไปที่ https://tp.consular.go.th โดยเลือกโปรตุเกสเป็นประเทศที่จะออกเดินทาง ทั้งนี้ ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเดินทาง ซึ่งผู้ลงทะเบียนจะได้รับ Thailand Pass QR code ทางอีเมล์ก่อนวันเดินทาง

6. เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนเพื่อขอรับ Thailand Pass มีดังนี้
- ตั๋วเครื่องบิน
- หน้าหนังสือเดินทาง
- ใบจองโรงแรม
- ใบนัดฉีดวัคซีน
- ใบรับรองการฉีดวัคซีน

7. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ/MorChana” ลงในโทรศัพท์ของท่าน และทำการลงทะเบียนเพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่สายการบินในระหว่างการเช็คอิน
สำหรับผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ ขอให้ติดต่อมาทาง Inbox เฟสบุ๊คของสถานเอกอัครราชทูตฯ

8. เอกสารที่ต้องใช้ในวันเดินทางซึ่งเอกสารทั้งหมดต้องพิมพ์ออกมาสำหรับไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจตั้งแต่การเช็คอินที่ท่าอากาศยานลิสบอน/ปอร์โต การแวะเปลี่ยนเครื่องบินที่ประเทศต่างๆ จนถึงการผ่านขั้นตอนการเข้าเมืองที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือท่าอากาศยานภูเก็ต
- หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
- Thailand Pass QR code
- ใบแสดงผลตรวจโควิดแบบ PCR (ในกรณีที่สายการบินหรือประเทศที่แวะเปลี่ยนเครื่องบินกำหนดให้ต้องตรวจ)
- ใบนัดฉีดวัคซีน
- ใบรับรองการฉีดวัคซีน
- ตั๋วเครื่องบิน
- หน้าจอ หมอชนะ แอปพลิเคชัน

9. สำหรับผู้ที่จองโรงแรมและ/หรือลงทะเบียน Thailand Pass เองไม่ได้ ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ทาง inbox หรืออีเมล์ [email protected]

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง