ความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอนและเขต Belem

ความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอนและเขต Belem

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 เม.ย. 2565

| 185 view

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 เอกอัครราชทูตครองขนิษฐ รักษ์เจริญเข้าพบหารือกับนาย Fernando Ribeiro Rosa ประธานเขต Belem เกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือและกิจกรรมระหว่างสถานเอกอัครราชทูตกับเขต Belem เอกอัครราชทูตครองขนิษฐแสดงความขอบคุณเขตเทศบาลที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูต และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่สถานเอกอัครราชทูตซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่นี้อย่างดีมาโดยตลอด ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่า งานเทศกาลไทยเป็นกิจกรรมที่สำคัญของเขต และเขตเทศบาลแสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนงานเทศกาลไทยในปีนี้อย่างเต็มที่

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง