คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติเยือนโปรตุเกส

คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติเยือนโปรตุเกส

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ย. 2565

| 328 view

เอกอัครราชทูตครองขนิษฐ รักษ์เจริญ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน ให้การต้อนรับคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ นำโดยนายสรนิต ศีลธรรม ประธานคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อเข้าร่วมงาน Web Summit และพบหารือหน่วยงาน Agencia Nacional de Innovacao ของโปรตุเกส ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2565 โดยถือเป็นกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม บริหารจัดการองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้านนวัตกรรมของทั้งสองประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ