ก้าวสำคัญของ Thai Union ในโปรตุเกส

ก้าวสำคัญของ Thai Union ในโปรตุเกส

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.ค. 2566

| 237 view
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นางครองขนิษฐ รักษ์เจริญ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดร้าน Peniche Can Store ของบริษัท Thai Union ซึ่งเป็นการลงทุนของไทยในโปรตุเกส

ร้าน Peniche Can Store เป็นธุรกิจก้าวสำคัญของ Thai Union ที่เปิดขายผลิตภัณฑ์ปลากระป๋อง ทั้งปลาทูน่า ปลาแมคคอเรล และปลาซาร์ดีนที่บริษัท Thai Union ผลิตให้กับแบรนด์ชั้นนำต่าง ๆ ในยุโรป ส่งออกไปขายยัง 3 ทวีปหลัก และมีการเปิดตัวแบรนด์สินค้าของบริษัท Thai Union เองในชื่อ “Peniche Can Surf” สินค้าสลัดทูน่าในรสชาติต่าง ๆ ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ชุมชนนักเล่นเสิร์ฟของเมือง Peniche

ในโอกาสนี้ นาย Seven Massen ผู้อำนวยการการผลิตภาคพื้นยุโรปของ Thai Union และเอกอัครราชทูตครองขนิษฐ ได้เปิดป้ายบริษัท Thai Union ภายในร้าน Can Store ร่วมกัน

บริษัท Thai Union ได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท MWB ESIP ในปี 2553 และดำเนินกิจการการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเลของโปรตุเกสที่มีความหลากหลายมากที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ปัจจุบันโรงงานผลิตสินค้าของ Thai Union มีการจ้างแรงงานกว่า 850 ตำแหน่ง และการสร้างแบรนด์ของตัวเองในชื่อ “Peniche Can Surf” ครั้งนี้ แสดงถึงความตั้งใจในการแบ่งปัน passion ในการผลิตอาหารทะเลกระป๋องกับชุมชนและประเทศโปรตุเกส

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ