กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็๋จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็๋จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ส.ค. 2566

| 195 view
เอกอัครราชทูตครองขนิษฐ รักษ์เจริญ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าแท่นบูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566
 
ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และชุมชนไทยในโปรตุเกสได้ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ที่วัดสุเมธาราม เมือง Ericeira และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับทราบว่า วันนี้ มีชาวโปรตุเกส 1 รายได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดป่านานาชาติ ที่จังหวัดอุดรธานีด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ