กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ก.ค. 2565

| 52 view
เอกอัครราชทูตครองขนิษฐ รักษ์เจริญ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าแท่นบูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
 
ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ถวายภัตตาหารเพลแด่พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท จากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม Social Media as a Space for Dialogue Program for the Asia Region ณ กรุงลิสบอน และจัดให้มีการเจริญสมาธิภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ