กิจกรรมจิตอาสาที่่วัดสุเมธาราม เมือง Ericeira วันที่ 6 มิถุนายน 2564

กิจกรรมจิตอาสาที่่วัดสุเมธาราม เมือง Ericeira วันที่ 6 มิถุนายน 2564

8 มิ.ย. 2564

112 view

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2564 เอกอัครราชทูตครองขนิษฐ รักษ์เจริญนำข้าราชการและครอบครัวบำเพ็ญประโยชน์ในกิจกรรมจิตอาสาที่วัดสุเมธาราม เมือง Ericeira โดยหลังจากถวายเพล สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกันทำความสะอาดห้องครัวของวัด ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอก รวมทั้งใส่ปุ๋ยและดินบำรุงต้นไม้ภายในวัด 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ