การให้บริการกงสุลสัญจรของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน ระหว่างวันที่ 23 - 24 เมษายน 2565

การให้บริการกงสุลสัญจรของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน ระหว่างวันที่ 23 - 24 เมษายน 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 เม.ย. 2565

| 149 view
ระหว่างวันที่ 23 - 24 เมษายน 2565 สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมือง Brejao สำหรับชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในเขต Odemira และบริเวณใกล้เคียง โดยมีผู้มารับบริการ

(1) ทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) ทั้งแบบ 5 ปี และแบบใหม่ซึ่งมีอายุ 10 ปี
(2) รับรองเอกสาร และ
(3) ขอรับคำแนะนำด้านกงสุล

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตครองขนิษฐ รักษ์เจริญ ได้มาตรวจเยี่ยมการให้บริการฯ ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ