การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ปี 2566

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ปี 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 มี.ค. 2566

| 1,185 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน ขอประชาสัมพันธ์ประกาศ วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ประเทศโปรตุเกส ดังนี้

1. ที่เลือกตั้ง นอกสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน (Mobile Unit)
วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ ศูนย์กิจกรรมวัฒนธรรมเบรเจา เมืองโอเดมิรา
(Associação Cultural de Desenvolvimento Económico e Social de Brejão)
ที่อยู่ Rua do Centro Cultural, 7630-569 Odemira

2. ที่เลือกตั้ง ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน
วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 – 17.00 น.
ที่อยู่ Rua de ALcolena 12, Restelo 1400-005 Lisboa
(ซึ่งเป็นวันหยุดราชการของโปรตุเกส)

3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์
โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องส่งบัตรเลือกตั้ง คืนมายังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอนภายในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 ( สถานทูตฯ จะแจ้งรายละเอียดการจัดส่งบัตรเลือกตั้งแก่ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนทางไปรษณีย์ให้ทราบต่อไป)

***ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้
ตั้งแต่บัดนี้ - 9 เมษายน 2566 (23.59 น. ตามเวลาประเทศไทย) ทาง
May be an image of text that says 'ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการอกเสยงละแนนกราชอากภจักร นอกสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน (Mobile Unit) วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 17.00 น. ณ ศูนย์กิจกรรมวัฒนธรรมเบรเจา เมืองโอเดมิรา (Associação Cultural de Desenvolvimento Económico ที่อยู่ Rua do Centro Cultural, 7630-569 Odemira ที่เลือกตั้ง ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 17.00 น. ที่อยู่ Rua de Alcolena 12, Restelo 1400-005 Lisboa 3. โดผู้มิเือก้จะ้องบัเล้ง คืนมายังสถานเอกอัครราชทูตณ กรุงลิสบอน ภายในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 Social de Brejão)'