การเดินทางเยือนเกาะ Madeira ของคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงลิสบอน

การเดินทางเยือนเกาะ Madeira ของคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงลิสบอน

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ธ.ค. 2566

| 293 view
เอกอัครราชทูตครองขนิษฐ รักษ์เจริญและคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส เดินทางเยือนเกาะ Madeira ระหว่างวันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2566
ในการเยือนเกาะ Madeira ครั้งนี้ คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงลิสบอนได้เข้าพบหารือบุคคลสำคัญทั้งจากภาครัฐ รัฐบาลท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานสำคัญ ๆ ของเกาะ ได้แก่
1) Counsellor Judge Ireneu Cabral Barreto ผู้แทนสาธารณรัฐประจำเขตปกครองตนเอง Madeira
2) นาย Jose Manuel de Sousa ประธานรัฐสภาเกาะ Madeira
3) นาย Miguel Albuquerque ประธานรัฐบาลท้องถิ่น Madeira
4) นาย Pedro Calado นายกเทศมนตรีเมือง Funchal เมืองหลวงของเกาะ Madeira
5) นาย Antonio Jardim Fernandes รองประธานหอการค้าและอุตสาหกรรม ACIF
6) Captain Rui Manuel Rodrigues Teixeira ผู้บัญชาการเขตการเดินเรือ Madeira
เยี่ยมชมการดำเนินการของท่าเรือ Madeira (Madeira Port Authority) และหน่วยงานส่งเสริม Starts up ของมหาวิทยาลัย Madeira
ทั้งสองฝ่ายได้หารือเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่าง ๆ อาทิ การขยายการค้าและการลงทุน การกงสุลและการเคลื่อนย้ายของประชากร สิ่งแวดล้อม ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การส่งเสริมแรงงานต่างชาติ
ในการเยือนครั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้พบปะผู้แทนชุมชนไทยและธุรกิจไทยในเกาะ Madeira เกี่ยวกับการพำนักอยู่ในเกาะ Madeira

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ