การเดินทางเข้าไทยตั้่้งแต่ 1 ตุลาคม 2565

การเดินทางเข้าไทยตั้่้งแต่ 1 ตุลาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ต.ค. 2565

| 1,530 view
การเดินทางเข้าประเทศไทย 📌(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565)

ยกเลิกการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 อาทิ เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน และผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ