การลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ปี 2566

การลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ปี 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 มี.ค. 2566

| 788 view
ขอเชิญชวนคนไทยในโปรตุเกส ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยตนเองระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 9 เมษายน 2566 (ตามเวลาประเทศไทย) ทางช่องทางดังต่อไปนี้

1. เว็บไซต์ลงทะเบียนออนไลน์ของกระทรวงมหาดไทย
2. App Smart Vote ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
สามารถดาว์นโหลดได้ทั้งทาง App Store และ Google Play
โดยที่การเลือกตั้งในโปรตุเกส มีให้เลือก 3 วิธี
คือ
1. คูหา ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน
2. Mobile Unit: คือหน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่เมืองเบรเจา โอเดมิรา (Brejão, Odemira)
3. ทางไปรษณีย์

รายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปค่ะ
**หากติดขัดประการใด หรือต้องการความช่วยเหลือในการลงทะเบียนออนไลน์ฯ

สามารถ Inbox มาทางเพจฯ หรือทางอีเมล์ [email protected] เข้ามาได้ค่ะ