กงสุลอาสาไทยในโปรตุเกส

กงสุลอาสาไทยในโปรตุเกส

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ธ.ค. 2566

| 174 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอนโดยเอกอัครราชทูตครองขนิษฐ รักษ์เจริญเป็นตัวแทนจากกระทรวงการต่างประเทศมอบรางวัลกงสุลอาสาของกระทรวงการต่างประเทศให้แก่คุณกรองกาญจน์ สำราญถิ่น ในฐานะคนไทยในโปรตุเกสที่เสียสละและมีน้ำใจช่วยเหลิอคนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนและดำเนินกิจกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยในโปรตุเกสมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การทำหน้าที่ล่ามแปลภาษา การจัดแพทย์มาตรวจโรค รวมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีของคนไทยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่เมือง Tavira อย่างเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนโปรตุเกส
รางวัลกงสุลอาสาประกอบด้วย เกียรติบัตรกงสุลอาสา เข็มกลัดเชิดชูเกียรติ และเสื้อกั๊กกงสุลอาสา
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณความมีน้ำใจและความเสียสละของคุณกรองกาญจน์และครอบครัวที่ช่วยเป็นกำลังสำคัญในการสร้างชุมชนไทยเข้มแข็งในโปรตุเกสค่ะ
ในฐานะคนไทยในโปรตุเกสที่เสียสละและมีน้ำใจช่วยเหลิอคนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนและดำเนินกิจกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยในโปรตุเกสมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การทำหน้าที่ล่ามแปลภาษา การจัดแพทย์มาตรวจโรค รวมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีของคนไทยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่เมือง Tavira อย่างเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนโปรตุเกส

รางวัลกงสุลอาสาประกอบด้วย เกียรติบัตรกงสุลอาสา เข็มกลัดเชิดชูเกียรติ และเสื้อกั๊กกงสุลอาสา

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณความมีน้ำใจและความเสียสละของคุณกรองกาญจน์และครอบครัวที่ช่วยเป็นกำลังสำคัญในการสร้างชุมชนไทยเข้มแข็งในโปรตุเกสค่ะ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ