กงสุลสัญจรเมือง Almancil แคว้น Algarve

กงสุลสัญจรเมือง Almancil แคว้น Algarve

27 พ.ค. 2564

127 view

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมือง Almacil สำหรับชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในเขต Algarve และบริเวณใกล้เคียง โดยมีผู้มารับบริการ (1) ทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) ทั้งแบบ 5 ปี และแบบใหม่ซึ่งมีอายุ 10 ปี (2) รับรองเอกสาร และ (3) ขอรับคำแนะนำด้านกงสุล

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตครองขนิษฐ รักษ์เจริญ ได้มาตรวจเยี่ยมการให้บริการฯ ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ