กงสุลสัญจรที่เมือง Matosinhos แคว้นภาคเหนือในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564

กงสุลสัญจรที่เมือง Matosinhos แคว้นภาคเหนือในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564

27 พ.ค. 2564

94 view

กงสุลสัญจรบริการทำหนังสือเดินทาง เมือง Porto (Matosinhos)
วันเสาร์ที่ 29 พ.ค. 64 เวลา 10.00-17.00 น.
สถานที่ : ร้าน Healing Thai massage
ที่อยู่ Av. Menéres, 835
Matosinhos 4450-192

เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
**หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
**บัตรประจำตัวประชาชน
**ค่าธรรมเนียมแบบอายุ 10 ปี 50 ยูโร / แบบอายุ 5 ปี 35 ยูโร
**ค่ารับรองและจัดส่งทางไปรษณีย์รวม 8.50 ยูโร
**** ผู้เข้ารับบริการทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยและรักษาระยะห่างในพื้นที่ให้บริการ
***** นัดหมายและสอบถามเพิ่มเติมทาง Inbox
****** เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปรดตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและแจ้งเจ้าหน้าที่ กรณีดังนี้
- บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ
- ตัวสะกดชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ บนบัตรประจำตัวประชาชนไม่ตรงกับพาสปอร์ต