ข่าวเด่น/Top Stories ดูทั้งหมด
การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับมูลนิธิ Champalimaud Foundation
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 เอกอัครราชทูตครองขนิษฐ รักษ์เจริญเข้าพบหารือนาง Leonor Beleza ประธานมูลนิธิ Champalimaud Foundation เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสถาบันกับไทยในอนาคต
ดูทั้งหมด