ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอนจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
ดูทั้งหมด
ข่าวเศรษฐกิจ / Economic news ดูทั้งหมด
IMF เผยแพร่รายงาน The First Post-Program Monitoring with Portugal
IMF เผยแพร่รายงาน The First Post-Program Monitoring with Portugal
ดูทั้งหมด

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน

141097

ที่ตั้ง: Rua de Alcolena 12, Restelo, 1400-005, Lisboa, PORTUGAL

Office Hour: Monday-Friday 09.00 - 12.30 hrs./ 13.30 - 17.00 hrs.

Visa and Consular Section: 09.30 - 12.00 hrs. - submission of applications      
                                       14.00 - 16.30 hrs. - collection of documents 

Tel. (+351) 21 301 4848
VOIP: 541501,541502,541503
Fax. (+351) 21 301 8181

Email: rte.lisbon@gmail.com (for general inquiry)
thai.consul.lisbon@gmail.com (for visa and consular matter)
Website: http://www.thaiembassy.org/lisbon
Facebook: http://www.facebook.com/rte.lisbon