วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ส.ค. 2565

| 78 view

 

Official Holidays in 2015

 

January                        1        Thursday         New Year’s Day

                                   

February                    17        Tuesday           Carnival Day*            

 

March                           4        Wednesday      Makha Buja Day

 

April                              3        Friday              Good Friday*

                                      6        Monday           Chakri Memorial Day

            13        Monday           Songkran Day

                                    14        Tuesday           Songkran Day

 

May                               1        Friday              Labour Day*

                                      5        Tuesday           Coronation Day

 

June                              1        Monday           Visakha Puja Day                  

            10        Wednesday     National Day of Portugal*      

               

July                             30        Thursday         Asalha Buja Day

                                    31        Friday              Buddhist Lent Day

 

August                        12        Wednesday     H.M. the Queen’s Birthday Anniversary            

                                    

October                      23        Friday              King Chulalongkorn Memorial Day

 

December                     7        Monday           Substitute for H.M. the King’s Birthday Anniversary

              8        Tuesday           Immaculate Conception Day*

            10        Thursday         Constitution Day

            25        Friday              Christmas Day*

            31        Thursday         New Year’s Eve* 

 

Office Hours: Monday – Friday        09:00 - 12:30 hrs.

                                                      13:30 - 17:00 hrs.

 

                                                                                                Royal Thai Embassy, Lisbon

                                                                                                       15 October 2014