การเดินทางมายังโปรตุเกส

การเดินทางมายังโปรตุเกส

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 พ.ค. 2565

| 2,852 view

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 เป็นต้นไป คนไทยสามารถยื่นขอวีซ่าและเดินทางมาโปรตุเกสได้ตามปกติ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางมาทำงาน ท่องเที่ยว เยี่ยมครอบครัว ศึกษาต่อ ประชุม หรือติดต่อธุรกิจ
.
▶️ เอกสารที่ต้องใช้ในการเดินทางมาโปรตุเกส
.
1. หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
.
2. วีซ่าเข้าโปรตุเกส (Schengen Visa หรือ Portugal National Visa) หรือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นพำนัก/บัตรประจำตัวประชาชนของโปรตุเกส (Portugal Residence Card หรือ Citizen Card) ที่ยังไม่หมดอายุ
.
3. เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
.
3.1 ใบรับรองการฉีดวัคซีนของสหภาพยุโรป (EU Digital COVID Certificate) ซึ่งมีรายละเอียดการได้รับวัคซีนครบ 1 เข็ม (กรณีได้รับวัคซีน Janssen) หรือ 2 เข็ม (กรณีได้รับวัคซีนอื่น ๆ) รวมทั้งวัคซีนเข็มกระตุ้น (booster) และเป็นใบรับรองฉบับเดียวกับที่กระทรวงสาธารณสุขโปรตุเกสออกให้คนไทยที่ได้รับวัคซีนที่โปรตุเกส
.
หรือ
.
3.2 ใบรับรองการหายจากโรคโควิดของสหภาพยุโรป (Recovery EU Digital COVID Certificate) ซึ่งเป็นใบรับรองฉบับเดียวกับที่กระทรวงสาธารณสุขโปรตุเกสออกให้คนไทยที่เคยติดเชื้อโควิดที่โปรตุเกสและรักษาหายแล้ว
.
หรือ
.
3.3 ใบรับรองการฉีดวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขไทย ซึ่งมีรายละเอียดการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม รวมทั้งวัคซีนเข็มกระตุ้น (booster) ในรูปแบบของ (1) สมุดวัคซีนพาสปอร์ตเล่มสีเหลืองของกระทรวงสาธารณสุขไทย และ (2) เอกสารรับรองสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเอกสารดิจิทัล Digital Health Pass ออกโดยกระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบ QR Code บนแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม”
.
หรือ
.
3.4 ผลตรวจโควิดแบบ RT-PCR ฉบับภาษาอังกฤษที่มีผลเป็น “ลบ” ภายระยะเวลาใน 72 ชั่วโมง (นับตั้งแต่เวลารายงานผลตรวจจนถึงเวลาที่เครื่องบินออกเดินทางจากท่าอากาศยานในประเทศไทย)
.
▶️ หมายเหตุ
.
1. เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่ต้องแสดงเอกสารการได้รับวัคซีน และไม่ต้องแสดงผลตรวจโควิดแบบ RT-PCR
.
2. ใบรับรองการฉีดวัคซีนของสหภาพยุโรป (EU Digital COVID Certificate) มีอายุการใช้งาน 270 วัน และใบรับรองการหายจากโรคโควิด (Recovery EU Digital COVID Certificate) มีอายุการใช้งาน 180 วัน
.
3. รัฐบาลโปรตุเกสได้ยกเลิกการลงทะเบียน Passenger Locator Card https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card สำหรับผู้โดยสารที่จะเช็คอินเที่ยวบินเข้าโปรตุเกสแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
.
4. สำหรับคนงานไทยในโปรตุเกสที่กลับไปประเทศไทยและยังไม่ได้รายงานตัวกับกระทรวงแรงงาน ขอให้ติดต่อแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ (RE – ENTRY) ได้ที่สำนักจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน ก่อนเดินทางกลับมาโปรตุเกส

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ